Unngå helsekø med Vertikal Helseforsikring

Vil du vite mer?

Med Vertikal Helseforsikring er du sikret rask utredning og riktig behandling dersom du eller din familie skulle bli rammet av sykdom. Du får garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling eller operasjon innen 20 virkedager.

Forsikringen belastes månedlig på ditt Diners Club kort.

Viktig! Dersom du har tegnet Helseforsikring vil denne avslutte 31 maj 2019.

Helseforsikringen inneholder*

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager
 • 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Vertikal Formidling - en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • KRY – online legetime på mobil, timen gjennomføres som videosamtale

 

*Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene.