Reise- og avbestillingsforsikring

Vil du vite mer?

Viktig! Forsikringen i kortet avsluttes når kortet stenges. Betaler du en reise med ditt Diners Club kort, vil reiseforsikringen være gyldig selv om du reiser etter at kortet er avsluttet.

Har du spørsmål om reiseforsikringen, er du velkommen til å kontakte Codan Forsikring NUF på 67 22 42 22,
kort@codanforsikring.no


Ved akutte skader under reise, kontakt SOS International
+45 70 10 50 50
+47 67 22 43 00

Som Diners Club-medlem har du en meget god reise- og avbestillingsforsikring.

Når du betaler mer enn 50% av reisens transportkostnad (billetter og/eller drivstoff) med ditt Diners Club-kort er du dekket av en av markedets beste kortrelaterte reise- og ulykkesforsikringer, som også inkluderer en avbestillingsforsikring! Alle omkostninger i forbindelse med leiebil, samt skatter og avgifter for bonusreiser, regnes som transportkostnader. 

Forsikringen omfatter innehavere av gyldig Diners Club, samt ektefelle/samboer og ugifte barn under 25 år som bor sammen med kortinnehaver eller under skolegang bor borte fra hjemmet og blir forsørget av kortinnehaver. Alternativt til familie gjelder forsikringen for inntil tre øvrige medreisende. Består denne gruppen av flere enn tre medreisende, gjelder forsikringen for de tre yngste.

Forsikringen gjelder for reiser og opphold i hele verden når du reiser med offentlig tilgjengelig samferdselsmiddel. Forsikringen gjelder reiser av inntil 90 dagers varighet.