Informasjon om behandling av personopplysninger

I løpet av sommeren 2018 vil GDPR (General Data Protection Regulation) implementeres i en ny personopplysningslov.

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Diners Club Norge, filial av Diners Club Nordic AB, er behandlingsansvarlig for alle registrerte personopplysninger. Under finner du en oversikt over dine rettigheter og en beskrivelse av hvordan Diners Club behandler dine personlige opplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Ved etablering av et kundeforhold registreres og innsamles personopplysninger. I tillegg registreres personopplysninger ved utførelse av et oppdrag i tilknytning til kundeforholdet eller avtalen.

Formål

Diners Club behandler personopplysninger som er nødvendig for følgende formål;

  • Forberedelse, administrasjon og gjennomføring av avtaler med deg som kunde
  • For å oppfylle plikter som følger av lov, forskrift eller andre myndighetspålegg
  • Gjennomføring av markeds- og kundeanalyser

Personopplysninger kan for de oppgitte formål, og innenfor rammen av gjeldende regelverk og de strenge regler for konfidensialitet som gjelder for finansforetak, utleveres og behandles av andre selskaper innenfor det konsern som Diners Club er en del av, eller til andre selskap innen EU/EØS som konsernet har et samarbeid med.

Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger som behandles av Diners Club, og har derfor rett til;

a) å få en oversikt over de opplysninger som behandles,
b) å be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger korrigeres.
c) å be om at personopplysninger skal slettes eller at bruk av personopplysninger skal begrenses.
d) å protestere dersom du mener personopplysninger behandles i strid med formålet.
e) å kreve at personopplysninger som behandles av Diners Club utleveres til deg eller at disse utleveres direkte til annen behandlingsansvarlig. Utlevering forutsetter at personopplysningene behandles på bakgrunn av avtale eller samtykke, og at utlevering er tekniske mulig (dataportabilitet).

Dine forespørsler eller krav angående punktene b) til e) vil bli vurdert av Diners Club i hvert enkelt tilfelle. Hvis du ønsker informasjon eller har spørsmål om det som er nevnt over, kan du kontakte Diners Club.