Diners Club Nordic AB fusjoneres med SEB Kort Bank AB den 1. februar 2019

Diners Club Nordic AB er et heleid datterselskap av SEB Kort Bank AB. Vi planlegger en fusjon, hvor Diners Club Nordic AB fusjoneres med morselskapet SEB Kort Bank AB, som innebærer at deres avtalepartner endres til SEB Kort Bank AB, Oslofilialen (org. nr 982793386).

Fusjonen påvirker ikke deg

Finansinspektionen vil fortsatt være tilsynsmyndighet og SEB Kort Bank AB har tillatelse til å tilby betalingstjenester. 1. februar 2019 oppdaterer vi våre vilkår med informasjon om det nye eierforholdet. Utover dette har fusjonen ingen betydning for deg som kunde.

Samme kontaktopplysninger som før

Alle våre kontaktopplysninger er uendret, også etter fusjonen. Du kan alltid nå oss på telefon eller e-post dersom du har spørsmål. Klikk her for kontaktinformasjon.

Vi følger GDPR

Som følge av fusjonen blir SEB Kort AB, Oslofilialen dataansvarlig. Inntil da er det Diners Club Nordic AB som er dataansvarlig. Her kan du lese mer om vår integritetspolicy.

Dersom du ønsker å si opp kortet ditt

Dersom du ikke godtar endringene som følge av fusjonen, kan du kostnadsfritt si opp kortet.