Årspris

Hvorfor betaler jeg en lavere årspris enn vanlig?

Svar:

Årsprisen betales frem til 31. mai 2019 når kortet avsluttes. Årsavgiften som skal betales mellom oktober 2018 og april 2019 vil være redusert med antall måneder som gjenstår til 31. mai 2019.

Hjalp den informasjonen deg?
Blir jeg kreditert allerede betalt årspris?

Svar:

Årsprisen betales frem til 31. mai 2019, når kortet avsluttes. Hvis du har betalt årspris som gjelder til etter 31. mai 2019, vil du bli kreditert. Krediteringen skjer 12. oktober og vil ses på Mitt Kort et par dager etter det, samt på neste faktura.

Hjalp den informasjonen deg?
Hvis jeg sier opp kortet før 31. mai, hvor mye får jeg tilbakebetalt av årsprisen jeg allerede har betalt?

Svar:

Du får tilbakebetalt den delen av årsprisen som gjelder for de gjenstående månedene frem til 31. mai 2019.

Hjalp den informasjonen deg?