Reklamasjon på korthandel

Som kortinnehaver kan du med hjelp fra oss, reklamere på et kjøp hvis noe har gått galt. Nedenfor er eksempler på situasjoner hvor du kan reklamere til oss:

  • Hvis kortet ditt har blitt stjålet
  • Hvis du har blitt trukket for et kjøp du ikke har foretatt
  • Hvis du har mottatt noe annet enn det du bestilte, eller at du ikke har fått levert varen

Ønsker du gjøre en kortreklamasjon, må du velge det alternativet som best stemmer med saken din og følge instruksjonene.

Når du har sendt oss reklamasjonen din, får du etter 10-15 minutter en bekreftelse på e-post med et ID-nummer som du må lagre hvis du trenger å kontakte oss om saken igjen. Husk at all kontakt vedr. reklamasjoner skal skje skriftlig.

Noe har gått galt med kjøpet eller uttaket mitt

(f.eks. dobbelt belastning, feilbelastning og ikke mottatte varer)

Ta først kontakt med utsalgsstedet.

Hvis noe har gått galt med kjøpet eller uttaket ditt, ber vi deg først ta kontakt med innkjøpsstedet. Hvis du ikke får noen hjelp der, kan du sende oss en reklamasjon hvor du må:

  • Legge ved all skriftlig kommunikasjon som du har hatt med utsalgsstedet
  • Legge ved øvrig dokumentasjon (kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse osv.)

Noe har gått galt med kjøpet eller uttaket mitt

Kortet mitt er mistet eller stjålet

Sperr kortet

  • Hvis reklamasjonen din dreier seg om et mistet eller stjålet kort, må du sperre kortet så fort som muiig etter at du oppdaget forholdet.

Meld det til politiet

  • For å kunne reklamere på transaksjonene må du anmelde forholdet til politiet og sende inn en kopi av anmeldelsen når du reklamerer.

Kortet mitt er mistet eller stjålet

Uautoriserte kjøp eller uttak

Sperr kortet

  • Oppdager du uautoriserte transaksjoner på kortet ditt må du sperre det snarest mulig, for å forhindre flere kjøp

Meld forholdet til politiet

  • Uautoriserte transaksjoner er kriminelle, og må også meldes til politiet.

Uautoriserte kjøp eller uttak

Her finner du vanlige spørsmål og svar om reklamasjoner.