Reklamasjon på korthandel

Som kortinnehaver kan du med hjelp fra oss, reklamere på et kjøp eller et uttak hvis noe har gått galt.

Fyll ut reklamasjonsskjemaet og velg alternativet som stemmer best med saken din. Når du har sendt oss reklamasjonen, vil du etter 10-15 minutter motta en bekreftelse på e-post med et ID-nummer som du må lagre hvis du trenger å kontakte oss om saken igjen.

Noe har gått galt med kjøpet eller uttaket mitt

Hvis du f.eks. opplever dobbelt belastning, feilbelastning eller ikke har mottatt bestilte varer, ber vi deg først kontakte innkjøpsstedet og løse saken direkte med dem. Hvis du ikke få hjelp der, kan du sende oss en reklamasjon.

Legg ved all dokumentasjon som kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og øvrig skriftlig kommunikasjon som du har hatt med salgsstedet.

Reklamere på feilaktig kjøp eller uttak

Kortet mitt er mistet eller stjålet

Hvis reklamasjonen din gjelder et mistet eller stjålet kort, må du sperre kortet så fort som mulig etter at du oppdaget forholdet. Du må også melde forholdet til politiet, og legge ved en kopi av anmeldelsen når du reklamerer.

Reklamere på transaksjoner for mistet eller stjålet kort

Kjøp eller uttak som ikke er foretatt av meg

Oppdager du uautoriserte kjøp eller uttak, må du sperre kortet snarest mulig for å forhindre flere belastinger på kortet. Husk også å politianmelde de uautoriserte kjøpene.

Reklamere på uautoriserte kjøp eller uttak