Reklamasjon på korthandel

Som kortinnehaver kan du med hjelp fra oss, reklamere på et kjøp eller et uttak hvis noe har gått galt.

Fyll ut reklamasjonsskjemaet og velg alternativet som stemmer best med saken din. Når du har sendt oss reklamasjonen, vil du etter 10-15 minutter motta en bekreftelse på e-post med et ID-nummer som du må lagre hvis du trenger å kontakte oss om saken igjen.

Noe har gått galt med kjøpet eller uttaket mitt

Hvis feil beløp er debitert, eller du ikke har mottatt varen/tjenesten som du har betalt for med kortet ditt, må du først forsøke å løse dette med salgsstedet. Hvis de ikke hjelper deg er du velkommen til å foreta en reklamasjon. Etter saksbehandling kan du ha rett på en viss erstatning.

Legg ved all dokumentasjon du har i form av kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon med salgsstedet.

For deg som har kjøpt en vare/tjeneste med kortet, som ikke er levert på grunn av Covid-19
Ta alltid kontakt med salgsstedet først og reklamer til dem, da det er de som skal kompensere deg for den manglende varen/tjenesten.

Hvis salgsstedet sier du skal få tilbakebetalt, må du avvente. Behandling av slike saker nå tar lenger tid enn vanlig.

Hvis salgsstedets erstatningstilbud for eksempel er en voucher du ikke ønsker, må du alltid gi tilbakemelding til dem om at du takker nei til tilbudet, og at du ønsker å få tilbake beløpet du har betalt.

Hvis du til tross for flere forsøk ikke får erstatning, har du mulighet til å gjøre en reklamasjon.

Reklamasjonen må inneholde:

  • Bestillingsbekreftelse på hva slags type tjeneste du har kjøpt, dato, beløp og at det fremkommer hvilke vilkår som gjelder for kjøpet.
  • Kopi av all skriftlig kommunikasjon mellom deg og salgsstedet, hvor dato og avsender tydelig fremkommer.
  • Årsak til avbestillingen? Hvem er det som har kansellert? Arrangøren eller deg?
  • Legg ved en kopi av avbestillingsbekreftelsen fra salgsstedet der dato for lovet tilbakebetaling fremkommer.

Reklamere på feilaktig kjøp eller uttak

Kortet mitt er mistet eller stjålet

Hvis reklamasjonen din gjelder et mistet eller stjålet kort, må du sperre kortet så fort som mulig etter at du oppdaget forholdet. Du må også melde forholdet til politiet, og legge ved en kopi av anmeldelsen når du reklamerer.

Reklamere på transaksjoner for mistet eller stjålet kort

Kjøp eller uttak som ikke er foretatt av meg

Oppdager du uautoriserte kjøp eller uttak, må du sperre kortet snarest mulig for å forhindre flere belastinger på kortet. Husk også å politianmelde de uautoriserte kjøpene.

Reklamere på uautoriserte kjøp eller uttak

Svar på vanlige spørsmål

Butikken du har handlet i har ansvaret når noe har gått galt med et kjøp. Du må derfor først forsøke å løse problemet direkte med dem.

Hvis du ikke får hjelp fra salgsstedet må du reklamere til oss så fort som mulig. For at vi skal kunne hjelpe deg må det fremgå i reklamasjonen at du har kontaktet salgsstedet. Legg ved all dokumentasjon du har, som for eksempel kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon som du har hatt med salgsstedet.

Hvis det er en uautorisert transaksjon på kortet ditt, eller kortet ditt er stjålet, må du sperre det så fort som mulig etter du oppdaget forholdet, slik at ingen flere transaksjoner kan foretas.

Kortet ditt kan sperres på vår 24-timers sperretjeneste: +47 21 01 50 40.

Vi er en betalingsformidler og behandler kun tredjepartsinformasjon som vi får fra salgsstedets bank.

Vi forventer at oversendt informasjon er korrekt, men det hender at butikker formidler betalinger under et annet navn enn det som står på butikkdøren eller på hjemmesiden. Salgsstedets navn og sted kan også ha med eierforhold å gjøre, og kan derfor variere.

Kriminell virksomhet skal alltid politianmeldes. Hvis kortet ditt er stjålet eller det er foretatt uautoriserte transaksjoner på kortet, må dette også politianmeldes.

Ved innbetaling kan du trekke fra et reklamert beløp, men før du gjør det må du kontakte vår kundeservice.

Vi kan dessverre ikke hjelpe deg med kopi av kvitteringer da vi kun er en betalingsformidler. All kommunikasjon med salgsstedet skjer elektronisk. Salgsstedet er underlagt bokføringsloven og plikter å ta vare på betalingsbilag. Derfor kan du henvende deg til butikken hvis du trenger en kopi av kvitteringer.

Butikken du har handlet i har ansvaret når noe har gått galt med et kjøp. Du må derfor først forsøke å løse problemet direkte med dem.

Hvis du ikke får hjelp fra salgsstedet må du reklamere til oss så fort som mulig. For at vi skal kunne hjelpe deg må det fremgå i reklamasjonen at du har kontaktet salgsstedet. Legg ved all dokumentasjon du har, som for eksempel kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon som du har hatt med salgsstedet.

Informer oss så snart som mulig via kontaktinformasjonen du fikk i forbindelse med reklamasjonssaken.

Ta først kontakt med salgsstedet og spør hvorfor varen din ikke er levert. Hvis salgsstedet ikke kan hjelp deg, kan du foreta en reklamasjon hos oss. Hvis du har fått oppgitt en leveringsdato, må du vente til den datoen er passert før du reklamerer. Hvis du ikke har fått oppgitt en leveringsdato, kan vi ikke hjelpe deg før 30 dager etter kjøpsdatoen.

For at vi skal kunne hjelpe deg må det fremkomme i reklamasjonen at du har kontaktet salgsstedet. Legg ved all dokumentasjon du har, som for eksempel kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon som du har hatt med salgsstedet.

Dersom et flyselskap er begjært konkurs og du har booket og betalt en reise med kort, må du først kontakte flyselskapet eller din reisearrangør for mer informasjon.

Hvis du har betalt reisen med kort, kan du reklamere på kjøpet. Etter en vurdering kan du ha rett på en viss erstatning. Erstatningen gjelder bare den delen av reisen som ikke kunne benyttes, og bare den delen som gjelder selskapet som er begjært konkurs.

Har du kjøpt reisen gjennom et reisebyrå, erstattes ikke bestillingsgebyr eller andre gebyrer fra reisebyrået. Reklamasjonsretten gjelder ikke for flyforbindelser, transport til og fra flyplassen, hotell eller lignende. Kortets reiseforsikring dekker ikke utgifter forårsaket av flyselskapets konkurs. 

Du kan ikke reklamere på en reise eller få kompensasjon for en reise hvis tilsvarende kompensasjon er blitt utbetalt fra annet hold.

Når du reklamerer på et kjøp, må du legge ved dokumenter som bekrefter at flyselskapet er begjært konkurs, og at du har forsøkt å kontakte dem eller reisebyrået du bestilte gjennom. Legg også ved svaret du fikk av dem. Du må også legge ved en bestillingsbekreftelse eller flybillett som viser reisedato, bestillingsnummer/billettnummer, navn på passasjerer samt billettprisen.

Husk at dersom du bare vil reklamere en del av reisen, f.eks. hjemreisen, eller om en del av reisen er bestilt gjennom et annet selskap, må prisen på den delen du vil reklamere på, fremgå. 

Det er viktig at vi får så fullstendig dokumentasjon som mulig slik at behandlingen av saken blir lettere og går raskere.

Ved transaksjoner innen kategorien spill, må du først kontakte salgsstedet. Vi ber deg gjøre dette uansett om du har konto hos dem eller ikke, siden vår reklamasjon styrkes av informasjonen som salgsstedet oppgir. Det er bare kortinnehaveren som kan etterspørre slik informasjon, derfor må du selv kontakte dem.

Når det gjelder trading har vi som betalingsformidlere dessverre ingen mulighet til å hjelpe deg. Du må derfor ta kontakt med salgsstedet direkte. Vi anbefaler deg å søke juridisk hjelp for å klargjøre avtalen du har inngått, og for å få informasjon om hvordan du skal agere videre.

Repeterende månedlige transaksjoner er som oftest et abonnement. Slike abonnement kan være at man har takket ja til et godt tilbud eller deltatt i en konkurranse om gavekort, mobiltelefon eller en prøveperiode for et produkt hvor man f.eks. bare betaler porto.

Siden man har takket ja til tilbudet, eller deltatt i en konkurranse, har man som oftest også akseptert et midlertidig abonnement og salgsstedets betingelser.

Vi ber deg kontakte salgsstedet først. Hvis du ikke har noen mulighet til å komme i kontakt med dem, bør kortet sperres for å forhindre ytterligere trekk.

Kortet ditt kan sperres på vår 24-timers sperretjeneste: +47 21 01 50 40.

Hos Forbrukerrådet og Forbruker Europa finner du informasjon og veiledning når det gjelder denne typen abonnement.

Hvis grunnen til reklamasjonen er at leiebilfirmaet har trukket ytterligere et beløp, ber vi deg løse dette ved å kontakte leiebilfirmaet direkte. Merk at leiebilfirmaer har rett til å belaste kortet i ettertid når det gjelder parkerlkingsbøter, bomavgifter osv. Ofte håndteres disse ekstrabelastningene av et annet firma med annet navn enn leiebilfirmaet du hadde avtale med.

Hvis du ikke får hjelp fra leiebilfirmaet kan du reklamere til oss. I reklamasjonen må det fremkomme hvem du kontaktet, tidspunkt, hvordan kontakten ble foretatt og hva resultatet ble. Vedlegg all dokumentasjon som styrker saken, som f.eks. e-post og leiebilkontrakten.