Elektronisk filoverføring

Mer informasjon

Er du interessert, så kontakt oss for mer informasjon.

Med elektronisk filoverføring av transaksjoner fra reisekonto direkte inn i bedriftens reiseregnings- eller konteringssystem, kan økonomiavdelingen spare mye tid.

Fakturaen kan gjerne sendes elektronisk til bedriftens økonomisystem.