Her finner du søknadsskjema for reisekonto standard (TAC)

Du kan enten kontakte oss for mer informasjon eller fylle ut søknadsskjemaet og sende det på e-post.
Husk at alle vedlegge må ligge sammen med søknaden!

I henhold til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (Money Laundering Act) er vi forpliktet til å innhente informasjon om selskapets eierstruktur og selskapets reelle eier, samt informasjon om den reelle eier er en politisk eksponert person (PEP). Vi anbefaler derfor at du har opplysninger om eierstruktur og reell eier tilgjengelig for å fullføre søknaden.