Gjeldende priser from 01.08.2017

Standard: 

Årspris kr 950

Utvidet: Årspris etter avtale
Book Now-Pay Later: Pris etter avtale, kontakt oss for mer informasjon.
Øvrige avgifter 
Kopi av faktura kr 125
Valutapåslag 2 % (ved omregning av transaksjoner for fakturering i annen valuta enn NOK) 
Påminnelsesavgift Iht. satser satt av Finansdept.
Forsinkelsesrenter Iht. satser satt av Finansdept.