Hva er reisekonto?

Mer informasjon

Har du spørgsmål om reisekonto, så kontakt oss for mer informasjon.

Hensikten med at en bedrift skal ha en reisekonto er å redusere administrasjonsarbeidet og kostnadene ved forretningsreiser. Reisekontoen gir også bedriften en tydelig og oppdatert oversikt  over reisekostnadene og bedriftens reisemønster.


Reisekonto er tilgjengelig i to varianter

 
Reisekonto standard

  • Alle ansattes reiser debiteres på en felles reisekonto. Ingen reisekostnader debiteres på firmakortene.
  • Alle reisekostnader samles på en faktura, det betyr mindre administrasjon og færre fakturaer.
  • Vi samler alle kostnader pr måned, og fakturerer måneden etter. Det betyr inntil 50 dagers rentefri kreditt.
  • Ansatte med Eurocard har automatisk reise- og ulykkesforsikring inkludert når reiser blir belastet reisekontoen.

 
Reisekonto utvidet

For større bedrifter kan vi tilby en utvidet løsning som i tillegg til ovennevnte, innebærer:

  • Fakturering skreddersydd bedriftens behov. Vi kan tilpasse reisekontoen til alle reiseregnings- og økonomisystemer.
  • Ved å legge til informasjon som f eks prosjekt, avdeling eller kostnadssted

Fordeler:

  • Styrker båndene til dine kunder, og kan skape et langsiktig samarbeid.
  • Mindre administrasjonsarbeid både for deg og kundene dine. Vi tar hånd om fakturering, påminnelse-, krav- og inkassohåndtering.
  • Mulighet for å tilby dine kunder forlenget betalingsfrist.