Diners Club Nordic AB fusjonerer med SEB Kort Bank AB 1. februar 2019

Diners Club er et heleid datterselskap av SEB Kort Bank AB (SEB Kort) og det er besluttet at Diners Club skal fusjonere med SEB Kort. Fusjonen er planlagt gjennomført 1. februar 2019. Når fusjonen er gjennomført, vil deres avtalepart og betalingsmottaker være SEB Kort Bank AB, Oslofilialen (org. nr. 982 793 386).

Hva innebærer dette for dere som firmakunde?

Finansinspektionen i Sverige vil fortsatt være tilsynsmyndighet og SEB Kort Bank AB har tillatelse til å tilby betalingstjenester. Fakturaavsender blir SEB Kort Bank AB gjeldende fra 2. februar 2019. Bankkontonummeret er det samme som før.

Samme kontaktopplysninger som før

Alle våre kontaktopplysninger er uendret, også etter fusjonen. Du kan alltid nå oss på telefon eller e-post dersom du har spørsmål. Klikk her for kontaktinformasjon.

Vi følger GDPR

I dag er Diners Club behandlingsansvarlig for personopplysninger, og etter at fusjonen er gjennomført, vil SEB Kort være ansvarlig. Informasjon om hvordan SEB Kort behandler personopplysninger finner dere her.

Dersom du ønsker å si opp avtalen

Dersom du ikke godtar endringene som følge av fusjonen, kan du kostnadsfritt si opp avtalen med oss.