Endringer vedrørende Diners Club kortinnløsning

Hvordan kan jeg fortsette med å akseptere Diners Club – Discover kort?

Svar:

Vi har gjort en avtale med Nets Danmark A/S som vil gjøre det mulig for deg å fortsette med å akseptere Diners Club - Discover kort. Vi har sendt deg et brev der vi forklarer deg hva du skal gjøre. Om du er i tvil, ta kontakt med Diners Club Nordic.

Hjalp den informasjonen deg?
Vi har tegnet en Diners Club samarbeidsavtale med Diners Club Nordic/Norge - hvorfor skal den overtas av Nets Danmark A/S?

Svar:

SEB Kort Bank, som eier Diners Club Nordic/Norge har besluttet at vi ikke lenger skal være innløser av Diners Club/Discover korttransaksjoner i Norden. Derfor har Diners Club Nordic AB gjort en avtale med NETS Danmark A/S om å overta innløsningen i Norden.

Hjalp den informasjonen deg?
Vi har allerede en avtale med Diners Club Nordic/Norge, og ønsker å åpne et nytt brukersted. Hvem skal vi kontakte?

Svar:

Før 14. mai 2019 skal dere kontakte Diners Club Nordic/Norge via e-mail. Etter 14. mai 2019 skal dere kontakte Nets Danmark A/S via Support brukerstedsavtale på telefon +47 22 89 81 00.

Hjalp den informasjonen deg?
Må det endres noe i våre terminaler når Diners Club avtalen tas over av Nets Danmark A/S?

Svar:

Nei, de fleste terminaler vil bli oppdatert automatisk. For de som har terminaler som ikke oppdateres automatisk, vil det bli informert om når oppdatering må gjøres.

Hjalp den informasjonen deg?
Vil avtalen fortsette med de samme betingelsene når Nets Danmark A/S tar over avtalen?

Svar:

Ja. Samarbeidsavtalen fortsetter med de samme betingelsene som hittil.

Hjalp den informasjonen deg?
Hvorfor burde vi ha en Diners Club innløsningsavtale i fremtiden?

Svar:

Diners Club/Discover er et internasjonalt varemerke og betalingsnettverk, og ved å ha en brukerstedsavtale med Diners Club, får dere tilgang til internasjonale reisende med Diners Club/Discover kredittkort – www.dinersclub.com. Ved å fortsatt akseptere Diners Club kort, har du også mulighet for å akseptere kortbetalinger fra Discover Global Network (DGN). Discover® Global Network har mer enn 105 millioner kortholdere over hele verden. Disse inkluderer: Discover® Card, utstedt i USA, Diners Club International® card, utstedt i mer enn 55 land.

Hjalp den informasjonen deg?
Hvordan får vi utbetalt våre penger når Diners Club avtalen tas over av Nets Danmark A/S?

Svar:

For transaksjoner/kjøp frem til og med 14. mai 2019, vil alle utbetalinger bli foretatt av Diners Club Nordic/Norge, som hittil. For transaksjoner/kjøp etter 14. mai 2019, vil utbetalinger bli foretatt av Nets Danmark A/S.

Hjalp den informasjonen deg?
Kan vi fremdeles logge inn på Diners Club sin Online tjeneste, eService når Diners Club avtalen tas over av Nets Danmark A/S?

Svar:

Ja, alle transaksjoner/kjøp foretatt før 14. mai 2019 kan fremdeles finnes i eService. Diners Club Onlinetjeneste eService stenges ikke.

Hjalp den informasjonen deg?
Får vi fremdeles tilsendt Diners Club betalingsspesifikasjoner når Diners Club avtalen tas over av Nets Danmark A/S?

Svar:

For transaksjoner/kjøp foretatt frem til 14. mai 2019 vil dere fortsatt motta Diners Club betalingsspesifikasjoner som hittil dersom dere har en avtale om dette allerede. For transaksjoner/kjøp foretatt etter 14. mai 2019, kontakt Nets Danmark A/S for informasjon på telefon +47 815 00 550.

Hjalp den informasjonen deg?
Vi ønsker ikke å bli overført til Nets, men vi vil gjerne fortsette med å kunne akseptere Diners Club/Discover kort som betalingsmiddel. Kan vi bruke en annen innløser?

Svar:

Det finnes andre muligheter for å akseptere Diners/Discover kort. Du kan kontakte Diners Club International via dinersclub.com. Du kan jo også eventuelt ta kontakt med din nåværende Visa/Mastercard innløser og høre om de kan hjelpe deg også med kortinnløsning på Diners Club/Discover.

Hjalp den informasjonen deg?
Hvordan sier vi opp vår Diners Club avtale?

Svar:

Frem til 14. mai 2019 kontakter dere Diners Club Nordic/Norge via e-mail. Etter 14. mai 2019 må dere kontakte Nets Danmark A/S på telefon +47 815 00 550.

Hjalp den informasjonen deg?
Hvordan kontakter vi Nets Danmark AS?

Svar:

Ring Nets Danmark AS kundeservice på telefon +47 815 00 550 (alle hverdager 8-17).

Hjalp den informasjonen deg?
Hvorfor endrer Diners Club Nordic/Norge navn til SEB Kort Bank?

Svar:

Vi gjør en fusjon – Diners Club Nordic AB er et heleid datterselskap av SEB Kort Bank AB. Vi fusjonerer Diners Club Nordic AB inn i morselskapet SEB Kort Bank AB. Av den grunn vil vi som din samarbeidspartner skifte navn til SEB Kort Bank AB. Fusjonen er planlagt til 1. februar 2019. Vi vil ha samme kontaktdata og adresse, som hittil.

Hjalp den informasjonen deg?
Vi har også en Diners Club Reisekonto (TAC) avtale med Diners Club Nordic/Norge – hva skjer med den?

Svar:

Det skjer ingen endring vedrørende Reisekonto (TAC). Den virksomheten vil fortsette som vanlig.

Hjalp den informasjonen deg?
Vi har en samarbeidsavtale med Diners Club for både kortinnløsning og Diners Club Reisekonto (TAC)/eVoucher innløsning – hva skjer med disse fremover?

Svar:

Samarbeidsavtalen vedrørende reisekontoen fortsetter uten endringer, og vil fremover kun omhandle reisekontoen alene. Vedrørende Diners Club kortinnløsning, skal du kontakte Nets Danmark A/S på telefon +47 815 00 550 (alle hverdager 8-17).

Hjalp den informasjonen deg?