Diners Club reisekonto


En faktura

Alle reisekostnader på samme faktura gir både mindre administrasjon og færre fakturaer. 

Rentefri kreditt

Vi fakturerer deg en måned etter kjøpet, det betyr inntil 50 dagers rentefri kreditt.

Reduser administrasjonsarbeidet

Faktureringen tilpasses dine regnskapsrutiner.

Statistikk

Få overblikk over kostnadene og statistikk for reisevirksomheten i din bedrift.

Valutafakturering

Det er mulig å få fakturaen i annen valuta enn norske kroner.

Enklere reiseregning

Alle dine ansatte bestiller sine reiser på en felles reisekonto, og slipper å få reisekostnadene belastet på sine firmakort.

Jeg vil vite mer