Om Diners Club

Diners Club utstedes og administreres av SEB Kort Bank AB.

Vi er et kortselskap i det nordiske markedet for privat- og bedriftskort, og jobber for at bedrifter og enkeltpersoner skal kunne foreta betalinger på en måte som er trygg, effektiv og enkel.

Vi tilbyr betalingsløsninger for alle typer bedrifter og organisasjoner, og er en ledende aktør i markedet med et bredt spekter av kredittkort, reisekonti og ulike verktøy for administrasjon og oppfølgning som kan tilpasses alle nasjonale og internasjonale virksomheter.

Tilgjengeligheten og friheten vi tilbyr, har siden 1965 bidratt til å sette standarden for andre betalings- og kredittkort i markedet.

Mer informasjon

Diners Club
SEB Kort Bank AB, Oslofilialen
Filipstad Brygge 1
Postboks 1373 Vika
0114 Oslo.

Telefon: 21 01 53 00

Org.nr: 982 793 386

SEB Kort Bank AB er en del av SEB AB. Les mer på sebgroup.com All vår virksomhet er underlagt tilsyn av den svenske Finansinspektionen i samarbeid med det norske Finanstilsynet.