Oppdaterte vilkår gir deg bedre valutakontroll

På våre nettsider vil du ved hjelp av et nytt valutavekslingsverktøy finne daglig oppdaterte kurser som sammenlignes med Den europeiske sentralbankens referansekurs. Dette gjør det enklere å sammenligne ulike selskapers valutakurser når du handler eller tar ut penger innen EU eller EØS. Som følge av dette har vi endret noe på ordlyden i kontovilkårenes punkt 7, uten at disse endringene vil få noen negative konsekvenser for deg som kunde.

Oppdaterte vilkår og betingelser finner du på siden "Pris og betingelser" Her finner du også verktøyet med informasjon om valutakostnader i forhold Den europeiske sentralbankens valutakurser.